WordCustomRefiner2#afd1ca55-403d-404c-b60c-692906bef937

Wat wilt u leren?

Input van medewerkers kan uw trainingsproces verbeteren
Last Modified Wednesday, February 5, 2014
Top Solution

Download

Beschikken uw mensen over de vaardigheden die zij nodig hebben om hun werk op effectieve wijze uit te voeren? Hoe kunnen zij efficiënter werken? Of uw training nu betrekking heeft op nieuwe technologieën, prestatieproblemen, nieuwe bedrijfsmethoden of zaken als verplichte jaarlijkse training, is er toch zeker niemand in staat beter te bepalen wat moet worden geleerd dan de mensen in uw organisatie zelf? Trainingsdeelnemers doen extra hun best als zij worden betrokken bij het opstellen van de plannen voor hun opleiding. Wij voorzien u van tips hoe u de mensen binnen uw bedrijf op effectieve wijze kunt betrekken bij de ontwikkeling van een gericht trainingsplan dat uiteindelijk uw bedrijf grotere voordelen zal bieden, van het verhogen van de snelheid en het verminderen van de uitvaltijd tot het verbeteren van de klanttevredenheid.
Sign In Popup
Lock Icon

The content of this page is locked.

To access this information log in to CustomerSource.

Unable to log in to CustomerSource?

Visit our CustomerSource Help Page.

Close

Lock Icon

The content of this page is locked.

To access this information log in to CustomerSource.

Unable to log in to CustomerSource?

Visit our CustomerSource Help Page.

Lock Icon

Your current service plan does not allow access to this information.

To learn more about Microsoft Dynamics Service Plans review our
service plan offerings.


Het kan vanzelfsprekend lijken, maar een van de meest belangrijke stappen bij training is vaststellen wat u en uw mensen moeten leren. Ongeacht of uw training betrekking heeft op nieuwe technologieën, prestatieproblemen, nieuwe bedrijfsmethoden of zaken als verplichte jaarlijkse training, er is toch zeker niemand in staat beter te bepalen wat moet worden geleerd dan de mensen in uw organisatie?

Zorg voor commitment voor training
Maar al te vaak maken bedrijven de fout dat zij hun mensen nauwelijks of helemaal niet raadplegen als het om training gaat. Maar trainingsdeelnemers doen extra hun best als zij worden betrokken bij het opstellen van de plannen voor hun opleiding, terwijl medewerkers die gewoon verplicht worden om een training bij te wonen vaak veel minder enthousiast zijn.

U kunt uitzoeken wat uw team of organisatie precies moet weten, door om te beginnen te gaan praten met de mensen die hun werk goed doen. Laat een groep van uw interne specialisten bij elkaar komen en vraag hen mee te werken aan het uitvoeren van een trainingsanalyse.

Breng training in verband met de doelstellingen van het bedrijf
Stel vragen waarmee datgene wat mensen leren wordt gerelateerd aan de prestaties van het bedrijf. Concentreer u op de invloed van variabelen die een belangrijke rol spelen bij de prestaties van uw organisatie, zoals het verhogen van de snelheid, het beperken van de uitvalstijd en het verbeteren van de klanttevredenheid.

Beschikken uw mensen over de vaardigheden die zij nodig hebben om hun werk op effectieve wijze uit te voeren?
Hoe kunnen we efficiënter werken?
Brengen we belangrijke wijzigingen aan in ons bedrijfsproces?
Welke training hebben onze medewerkers nodig om hun succesvol te kunnen blijven doen?

De ontwikkeling van vaardigheden is van cruciaal belang voor het succes van de organisatie. Een analyse van het strategische plan van uw bedrijf zou een verband moeten laten zien tussen het succes van uw bedrijf op de lange termijn en verwerving van vaardigheden door uw medewerker. Geef duidelijk aan wat er nodig is voor succes en ondersteun dit nadrukkelijk met uw trainingsagenda. Overweeg training op te nemen als algemene organisatorische doelstelling voor het verder benadrukken van het belang voor bedrijfsgroei.

Trainingsvorm
Is het verstandig met e-Learning te werken, klassikale trainingen aan te bieden, of een mengvorm te gebruiken? Moet training worden aangepast aan de specifieke behoeften van uw bedrijf? Vraag elk lid van uw team naar hun mening om de behoefte en de geprefereerde trainingsvorm vast te stellen.

Stel prioriteiten bij uw trainingsdoelstellingen
Aangezien u niet over onbeperkte tijd en middelen beschikt, moet u prioriteiten stellen met betrekking tot uw doelstellingen voor personeelstraining. Wat moeten uw medewerkers weten? En wat is handig om te weten?

Studenten moeten ervan worden overtuigd dat er een direct verband bestaat tussen de trainingservaring, het verwerven van nieuwe vaardigheden en hun carrièresucces. Ongeacht of iemand cursist of docent is, de trainingservaring is het meest lonend als er sprake is van een open houding ten opzichte van training en afstemming van de training op de bedrijfsdoelstellingen. Alleen maar in een klas plaatsnemen of een cursus volgen is niet voldoende. Zorg ervoor dat iedereen in de organisatie zich realiseert dat, als de cursus is afgelopen, het leren pas echt begint.

Voor nadere informatie en een lijst met trainingsopties die u kunt bespreken met uw team, brengt u een bezoek aan CustomerSource > Training en certificering.

 

Neem contact op met your Regional Service Center als u vragen hebt op het gebied van trainingen.

https://mbsauthor.partners.extranet.microsoft.com/sites/CSRMSPOS/global/Learning/Pages/whattolearn_040204.aspx
No
Microsoft Retail Management System