WordCustomRefiner2#afd1ca55-403d-404c-b60c-692906bef937

Integrované inovace v systému Microsoft Dynamics NAV – prezentace pro zákazníky

Last Modified Friday, March 4, 2016
Top Solution

Tato prezentace aplikace PowerPoint vysvětluje výhody integrace Microsoft Dynamics NAV z hlediska zákazníků.

Sign In Popup
Lock Icon

The content of this page is locked.

To access this information log in to CustomerSource.

Unable to log in to CustomerSource?

Visit our CustomerSource Help Page.

Close

Lock Icon

The content of this page is locked.

To access this information log in to CustomerSource.

Unable to log in to CustomerSource?

Visit our CustomerSource Help Page.

Lock Icon

Your current service plan does not allow access to this information.

To learn more about Microsoft Dynamics Service Plans review our
service plan offerings.

Témata:

  • Co je integrovaná inovace?
  • Proč je pro zákazníky důležitá?
  • Co integrovaná inovace přináší malým a středním podnikům
  • Příklady
  • Další způsoby integrace
https://mbsauthor.partners.extranet.microsoft.com/sites/CSNAV/global/Learning/Pages/NAV_IntegratedInnovation_Customer_9.aspx
No
NAV 4.0