WordCustomRefiner2#afd1ca55-403d-404c-b60c-692906bef937

Pokaz w formacie flash dotyczący integracji produktu Microsoft Navision 4.0 Campaign Management i programu Microsoft Word

Last Modified Wednesday, February 5, 2014
Top Solution
Powodzenie sprzedaży i marketingu zależy przede wszystkim od podjęcia właściwych decyzji w odpowiednim czasie. Aby podejmować lepsze decyzje biznesowe, klienci muszą skoncentrować się na działalności marketingowej i handlowej oraz kontrolować wszystkie związane z tym inicjatywy. Dostępna w produkcie Microsoft Navision funkcja Campaign and Segment, obejmująca integrację z programem Microsoft Word, ułatwia rozpoczynanie i nadzorowanie działań marketingowych oraz szybsze podejmowanie lepszych decyzji opartych na dokładnych informacjach o najważniejszych kontaktach.
Sign In Popup
Lock Icon

The content of this page is locked.

To access this information log in to CustomerSource.

Unable to log in to CustomerSource?

Visit our CustomerSource Help Page.

Close

Lock Icon

The content of this page is locked.

To access this information log in to CustomerSource.

Unable to log in to CustomerSource?

Visit our CustomerSource Help Page.

Lock Icon

Your current service plan does not allow access to this information.

To learn more about Microsoft Dynamics Service Plans review our
service plan offerings.

https://mbsauthor.partners.extranet.microsoft.com/sites/CSNAV/global/Learning/Pages/NAV_40CampaignMgr_WordIntegration_7.aspx
No
NAV 4.0