WordCustomRefiner2#afd1ca55-403d-404c-b60c-692906bef937
WordCustomRefiner3#cb001ab7-1f19-4da1-8860-3e04d243802c

Dokument White Paper věnovaný důležitým bodům integrace pro aplikaci Microsoft Dynamics a systém Microsoft Office 2007

Last Modified Wednesday, February 5, 2014
Top Solution

Tento dokument je navržen tak, aby partnerům a zákazníkům používajícím aplikaci Microsoft Dynamics poskytl příklady možné spolupráce aplikace Microsoft Dynamics a systému Microsoft Office 2007.

Sign In Popup
Lock Icon

The content of this page is locked.

To access this information log in to CustomerSource.

Unable to log in to CustomerSource?

Visit our CustomerSource Help Page.

Close

Lock Icon

The content of this page is locked.

To access this information log in to CustomerSource.

Unable to log in to CustomerSource?

Visit our CustomerSource Help Page.

Lock Icon

Your current service plan does not allow access to this information.

To learn more about Microsoft Dynamics Service Plans review our
service plan offerings.

Obecné obchodní scénáře slouží jako ukázka obchodního přínosu, který lze získat využitím vzájemné funkční spolupráce mezi aplikací Microsoft Dynamics a systémem Microsoft Office.
https://mbsauthor.partners.extranet.microsoft.com/sites/CSNAV/global/Learning/Pages/MD_07OfficeIntegration_WP.aspx
No
Microsoft Dynamics NAV