WordCustomRefiner2#afd1ca55-403d-404c-b60c-692906bef937
WordCustomRefiner3#cb001ab7-1f19-4da1-8860-3e04d243802c

Microsoft Dynamics NAV 2015 Režim Přenesení Daňové Povinnosti

Last Modified Wednesday, April 22, 2015
Top Solution

Download

​Microsoft Dynamics NAV 2015 rozšiřuje funkcionalitu přenesení daňové povinnosti v souvislosti předpisem č. 361/2014 Sb. Umožňuje reagovat na změny zákona v začleňování jednotlivých komodit a kontrolovat součet základů daně.

Sign In Popup
Lock Icon

The content of this page is locked.

To access this information log in to CustomerSource.

Unable to log in to CustomerSource?

Visit our CustomerSource Help Page.

Close

Lock Icon

The content of this page is locked.

To access this information log in to CustomerSource.

Unable to log in to CustomerSource?

Visit our CustomerSource Help Page.

Lock Icon

Your current service plan does not allow access to this information.

To learn more about Microsoft Dynamics Service Plans review our
service plan offerings.

https://mbsauthor.partners.extranet.microsoft.com/sites/CSNAV/global/Learning/Pages/msdnav2015demoscriptreversecmodeczech.aspx
Yes
0
NAV 2015;Microsoft Dynamics NAV