WordCustomRefiner2#cdfade37-5562-4d72-84f0-aa62bd64e13c

Tworzenie zarządzanych użytkowników w społeczności Microsoft Dynamics

Last Modified Tuesday, December 24, 2013
Top Solution

Download

Firma Microsoft oferuje klientom Microsoft Dynamics pomoc techniczną na różnym poziomie za pośrednictwem wybranego planu ulepszeń.

Sign In Popup
Lock Icon

The content of this page is locked.

To access this information log in to CustomerSource.

Unable to log in to CustomerSource?

Visit our CustomerSource Help Page.

Close

Lock Icon

The content of this page is locked.

To access this information log in to CustomerSource.

Unable to log in to CustomerSource?

Visit our CustomerSource Help Page.

Lock Icon

Your current service plan does not allow access to this information.

To learn more about Microsoft Dynamics Service Plans review our
service plan offerings.

Oprócz tego system Microsoft Dynamics udostępnia aktywną i wiarygodną witrynę społeczności, oferującą tworzone przez społeczność rozwiązania i pomoc techniczną bez dodatkowych opłat.  

Wszyscy klienci, którzy korzystają z następujących planów ulepszeń: Business Ready Advantage, Business Ready Advantage Plus i Microsoft Software Assurance z korzyściami Microsoft Dynamics CRM oraz wyznaczyli w swojej organizacji ‘zarządzanych użytkowników’, mają dostęp do rozszerzonej pomocy technicznej firmy Microsoft za pośrednictwem forów dyskusyjnych społeczności.

Jeżeli użytkownik wyznaczony jako użytkownik zarządzany zamieści na forum pytanie i w ciągu 48 godzin (bez dni wolnych od pracy) nie uzyska odpowiedzi od członków społeczności, odpowiedzi udzieli przedstawiciel pomocy technicznej firmy Microsoft.

Jeżeli korzystasz z jednego z powyższych planów i chcesz wyznaczyć ‘zarządzanych użytkowników’ i skorzystać z dostępnych korzyści, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaloguj się w witrynie CustomerSource.
  2. Kliknij łącze Moje konto.
  3. Wybierz opcję Podsumowanie produktów i usług.
  4. Wybierz łącze do rejestracji w usłudze zarządzanych grup dyskusyjnych.
  5. Wybierz osoby* z organizacji, które mają być zarządzanymi użytkownikami na forach dyskusyjnych społeczności.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.

*Uwaga: liczba w obszarze “zarządzani użytkownicy” wskazuje, ile osób w organizacji może być zarządzanymi użytkownikami.

https://mbsauthor.partners.extranet.microsoft.com/sites/CSCRM/global/NewsAndEvents/Pages/MSDCManagedUsers_pl.aspx
No
0
Microsoft Dynamics AX;Microsoft Dynamics NAV;Microsoft Dynamics CRM