WordCustomRefiner2#cdfade37-5562-4d72-84f0-aa62bd64e13c

Opprette administrerte brukere i Microsoft Dynamics-fellesskapet

Last Modified Tuesday, December 24, 2013
Top Solution

Download

Microsoft Dynamics-kunder får ulik grad av støtte fra Microsoft gjennom den valgte forbedringsplanen.

Sign In Popup
Lock Icon

The content of this page is locked.

To access this information log in to CustomerSource.

Unable to log in to CustomerSource?

Visit our CustomerSource Help Page.

Close

Lock Icon

The content of this page is locked.

To access this information log in to CustomerSource.

Unable to log in to CustomerSource?

Visit our CustomerSource Help Page.

Lock Icon

Your current service plan does not allow access to this information.

To learn more about Microsoft Dynamics Service Plans review our
service plan offerings.

I tillegg leverer Microsoft Dynamics et livlig og robust fellesskapsområde som tilrettelegger for fellesskapsutviklede løsninger og støtte uten tilleggsavgifter.  

For alle kunder med følgende forbedringsplaner; Business Ready Advantage, Business Ready Advantage Plus og Microsoft Software Assurance med Microsoft Dynamics CRM-fordeler og som har identifisert visse personer i organisasjonen som ‘administrerte brukere’, tilbyr Microsoft ekstra støtte gjennom fellesskapsforaene.

Hvis en bruker har blitt identifisert som en administrert bruker og legger ut et spørsmål i fellesskapsforaene og ikke får svar innen 48 timer (ikke inkludert helg), vil en representant fra Microsofts brukerstøtte svare på tråden.

Hvis du har en av forbedringsplanene ovenfor og vil identifisere dine ‘administrerte brukere’ slik at organisasjonen din kan dra nytte av fordelene ved denne forbedringsplanen, følger du instruksjonene nedenfor:

  1. Logg på CustomerSource
  2. Klikk Min konto
  3. Velg Sammendrag av produkter og tjenester
  4. Velg Registrering for modererte nyhetsgrupper
  5. Velg hvilke brukere organisasjonen din vil skal administrere i fellesskapsforaene.
  6. Klikk Lagre.

*Obs!: tallet under “administrerte brukere” indikerer hvor mange brukere organisasjonen din kan angi som administrerte.

https://mbsauthor.partners.extranet.microsoft.com/sites/CSCRM/global/NewsAndEvents/Pages/MSDCManagedUsers_nrw.aspx
No
0
Microsoft Dynamics AX;Microsoft Dynamics NAV;Microsoft Dynamics CRM