WordCustomRefiner2#afd1ca55-403d-404c-b60c-692906bef937
WordCustomRefiner3#cb001ab7-1f19-4da1-8860-3e04d243802c

Dokument oficjalny na temat najważniejszych elementów integracji systemów Microsoft Dynamics i Microsoft Office 2007

Last Modified Wednesday, February 5, 2014
Top Solution

Download

Systemy Microsoft Dynamics i Microsoft Office 2007: oficjalny dokument na temat najważniejszych aspektów integracji
Plik w formacie .pdf programu Adobe Acrobat
Rozmiar pliku: 2,61 MB
(po angielsku)

Celem tego dokumentu jest przedstawienie użytkownikom oraz partnerom systemu Microsoft Dynamics przykładów integracji systemów Microsoft Dynamics i Microsoft Office 2007.

Sign In Popup
Lock Icon

The content of this page is locked.

To access this information log in to CustomerSource.

Unable to log in to CustomerSource?

Visit our CustomerSource Help Page.

Close

Lock Icon

The content of this page is locked.

To access this information log in to CustomerSource.

Unable to log in to CustomerSource?

Visit our CustomerSource Help Page.

Lock Icon

Your current service plan does not allow access to this information.

To learn more about Microsoft Dynamics Service Plans review our
service plan offerings.

Do zilustrowania wartości biznesowej możliwej do osiągnięcia dzięki zgodności systemów Microsoft Dynamics i Microsoft Office wykorzystano często spotykane scenariusze biznesowe.
https://mbsauthor.partners.extranet.microsoft.com/sites/CSCRM/global/Learning/Pages/MD_07OfficeIntegration_WP_2.aspx
No
0
Microsoft Dynamics CRM