WordCustomRefiner2#afd1ca55-403d-404c-b60c-692906bef937

Uddannelsesplaner for Microsoft Dynamics

Sidste ændret 5. februar 2014
Top Solution

Download

​Hjælp dine medarbejdere med at fokusere på specifikke mål og med at få adgang til den uddannelse, de behøver for at opnå et dybtgående produktkendskab og for at erhverve certificeringer!

Sign In Popup
Lock Icon

The content of this page is locked.

To access this information log in to CustomerSource.

Unable to log in to CustomerSource?

Visit our CustomerSource Help Page.

Close

Lock Icon

The content of this page is locked.

To access this information log in to CustomerSource.

Unable to log in to CustomerSource?

Visit our CustomerSource Help Page.

Lock Icon

Your current service plan does not allow access to this information.

To learn more about Microsoft Dynamics Service Plans review our
service plan offerings.

https://mbsauthor.partners.extranet.microsoft.com/sites/CSSureStep/denmark/Learning/Pages/learningplansCV_DA.aspx
Yes
Microsoft Dynamics Sure Step